Beregner Ole Jakobsen

Beregnerservice for murer og entreprenørfirmaer

 

 

 

Flere rekvirenter

Mulighed for op til 50 % rabat ved salg af nettokalkulation til flere rekvirenter.

Ansvarsforsikret

Beregner Ole Jakobsen er ansvarsforsikret ved If Forsikring

Udskrift af tegninger

På beregnerkontoret kan der udskrives tegninger i en bredde på op til 600 mm. Længde: løbende.

 

 

Visual Kalkulation

Som beregner anvender jeg kalkulationssystemet Visual Kalkulation, fra firmaet EG A/S, til beregning af tilbud. Beregningerne udføres som udgangspunkt som nettoberegning hvorefter kunden tillægger nødvendige tillæg. Bruttokalkulationer, inkl. materialepriser, kan efter ønske udføres med indsætning af relevante procentsatser i kalkulationen.

Prislister

Visual Kalkulation er udviklet af fagfolk med henblik på at tilfredsstille de krav, som håndværkere og entreprenører stiller. Mesterprislisterne opdateres i takt med priskuranterne, så du er altid sikker på, at du regner med de overenskomstmæssige satser. Sammen med lønnen beregner du også materialeforbruget med kalkulationsprogrammer fra EG A/S og gennem integrationen med leverandørernes prisdisketter får du de rigtige materialepriser ind i kalkulationen ligesom du automatisk kan generere materialelister til leverandøren.

Dækningsbidrag

Når du anvender et kalkulationsprogram, er det selvfølgelig rart, hvis det kan hjælpe en til at vinde licitationer. Men hvis du samtidigt kommer til at give en pris, der gør at du sætter penge til, er fordelene jo begrænsede. Derfor indeholder Visual Kalkulation et værktøj, hvor man kan indtaste nøgletal for sin egen virksomhed, og som kan anvendes til altid at sammenligne indtjeningen fra de enkelte kalkulationer med de økonomiske mål for virksomheden, så man altid kender sin indtjening.

Let at regne med

Med Visual Kalkulation er det meget hurtigt at lave sine kalkulationer. Ved at anvende opmålingsskemaerne i programmet kombineret med det omfattende kartotek med komplette bygningsdele, kan du meget hurtigt lave præcise beregninger af både materialeforbrug og arbejdsløn i henhold til gældende prisaftaler.

Anvendelse af V&S Priser

Prisbøgerne fra V&S Byggedata A/S kan anvendes i Visual Kalkulation, så du kan anvende disse priser på linje med mesterpriser og bygningsdele i sine kalkulationer. Derved får du et stort katalog med priser indenfor alle områder i byggeprocessen. Du kan plukke i dette katalog, og anvende det i en kalkulation på linje med bygningsdele og mesterpriser fra Bygteq it samt dine egne erfaringspriser.

Fleksible udskrifter

Udskriftsfunktionen i Visual Kalkulation er meget fleksibel. Du kan vælge mellem en lang række udskriftsformater, og du kan også for den enkelte udskrift vælge hvilke tilbudslistepositioner, emner samt delskemaer og rum der skal udskrives. Der er også en række tilpasningsmuligheder m.h.t. hvordan informationerne skal formateres og du kan hele tiden se på skærmen hvad der vil blive udskrevet og hvordan det vil komme til at se ud.