Beregner Ole Jakobsen

Beregnerservice for murer og entreprenørfirmaer

 

 

 

 

 

Flere rekvirenter

Mulighed for op til 50 % rabat ved salg af nettokalkulation til flere rekvirenter.

Ansvarsforsikret

Beregner Ole Jakobsen er ansvarsforsikret ved If Forsikring

Udskrift af tegninger

På beregnerkontoret kan der udskrives tegninger i en bredde på op til 600 mm. Længde: løbende.

 

 

Beregnerhonorar efter opmålt nettoløn

Honorarliste for tilbudsberegninger er gældende fra den 1. oktober 2018.

Honorar beregnes som en procentsats af entreprisens/opgavens samlede netto svende- & arbejdsmands løn ifølge nedenstående tabel:

 

Nettoløn (kr.)

Procentsats

Honorar (kr.)

Fra

Til

Fra

Til

0 50.000 Timelønsarbejde

-

-

50.000 75.000 5,00% 2.500,00 3.750,00
75.000 100.000 4,35% 3.262,50 4.250,00
100.000 125.000 3,75% 3.750,00 4.687,50
125.000 150.000 3,40% 4.250,00 5.100,00
150.000 175.000 3,10% 4.650,00 5.425,00
175.000 200.000 2,85% 4.987,50 5.700,00
200.000 225.000 2,65% 5.300,00 5.962,50
225.000 250.000 2,50% 5.625,00 6.250,00
250.000 275.000 2,40% 6.000,00 6.600,00
275.000 300.000 2,30% 6.325,00 6.900,00
300.000 350.000 2,20% 6.600,00 7.700,00
350.000 400.000 2,05% 7.175,00 8.200,00
400.000 450.000 1,90% 7.600,00 8.550,00
450.000 500.000 1,75% 7.875,00 8.750,00
500.000 600.000 1,60% 8.000,00 9.600,00
600.000 700.000 1,50% 9.000,00 10.500,00
700.000 800.000 1,40% 9.800,00 11.200,00
800.000 900.000 1,30% 10.400,00 11.700,00
900.000 1.000.000 1,25% 11.250,00 12.500,00
1.000.000 1.500.000 1,15% 11.500,00 17.250,00
1.500.000 2.000.000 1,00% 15.000,00 20.000,00
2.000.000

-

Efter aftale

-

-

 

  • Der vil ved vanskelige / lette opgaver beregnes tillæg/ fradrag i beregnerhonoraret.
  • Honoraret omfatter udregning af mængder, prissætning af akkordløn, indhentning af materialepriser fra leverandører og indsætning af disse i kalkulation.
  • Udskrift af tegninger, kopiering af udbudsmateriale samt evt. efterfølgende fremsendelse til underentreprenører, elementfabrikker etc. + indhentning af underentreprenørtilbud og indsætning i kalkulation af diverse tilbud afregnes efter medgået tid/forbrug.
  • Møder, besigtigelse af byggeplads samt afklaring af projekt med Bygherre afregnes efter medgået tid.
  • Timepris pr 01-03-2022 : 500,00 kr.
  • Udskrift af tegninger op til bredde 600 mm : 30 kr./stk.

 

Beregner Ole Jakobsen forbeholder sig ret til at sælge kalkulationen til flere rekvirenter.

  • Ved salg til to rekvirenter reduceres honoraret med 30 %.
  • Ved salg til tre eller flere rekvirenter reduceres honoraret med 50 %.

Såfremt en rekvirent ønsker at købe en sag alene uden at beregner Ole Jakobsen har mulighed for salg til yderligere rekvirenter, vil der blive tillagt 25 % til beregnerhonoraret.

 

Beregner Ole Jakobsen er ansvarsforsikret hos If forsikring